5 Bijbelse manieren om te veranderen!
Jij kan veranderen!?

Een van de dingen die ik ooit, jaren geleden, concludeerde tijdens mijn opleiding en werk in de geestelijke gezondheidszorg was; “mensen veranderen niet”. Het klinkt misschien wat negatief, maar ik zag hoe vaak gedrag werd beïnvloed door medicijnen, maar ik zag maar weinig echte veranderingen in mensen hun persoonlijkheid, karakter of levensstijl. Hoewel het echt iets genuanceerder is dan ik destijds zag, blijft veranderen een van de moeilijkste dingen voor een mens.

Maar toen ik tot deze conclusie kwam; “mensen veranderen niet”, kende ik de vriendschap van Jezus, de bevestigende liefde van de Vader en de krachtige hulp van de Heilige Geest nog niet. En de ontdekking hiervan maakte alles anders. Totaal anders. Finaal anders. Het kwam heel dichtbij toen ik mijn eigen vrouw zag veranderen. Ze had Jezus leren kennen en veranderde enorm! Ze werd genadiger, minder perfectionistisch, was meer geïnteresseerd in mijn gevoelens en werd veel zachter. Dat zette al mijn denkpatronen op z’n kop en triggerde me diep. Mensen konden dus toch veranderen, van binnenuit en eigenlijk heel (boven)natuurlijk.

Mensen kunnen dus echt veranderen. Jij en ik, wij kunnen veranderen.
Ik ontdekte zelfs, dat de Bijbel ons voortdurend oproept om te veranderen. Denk alleen al maar eens aan de keren dat Jezus zegt; “bekeert u, bekeert u”. Dat is een directe oproep om te veranderen. Onze bekering, onze verandering is de essentie van Gods diepste Liefde voor ons. (Lukas 24:47)
Het is zoals iemand ooit zei; God houdt van je zoals je bent, maar Hij houdt teveel van je om je zo te laten”
In de Bijbel vinden we continu oproepen tot ander gedrag. Een telkens terugkerend appél om anders te gaan denken, anders te gaan doen, een andere richting te kiezen. Op zoveel verschillende vlakken.

De Bijbel legt de lat best wel hoog en dat maakt het een spannend boek om te lezen. Ik denk overigens dat echte Liefde de lat altijd hoog legt, het beste zoekt, de ander wil helpen gelukkig te zijn?
De ‘kunst’ is echter hoe veranderen we, zonder dat we vervallen in wetticisme, of worden gepusht door religieuze manipulatie. Hoe veranderen wij, zonder dat daarvoor schuld, schaamte of angst de motivatie is? Hoe veranderen we vanuit die Liefde, die dankbaarheid die het binnenste van ons hart zo bewerkt dat we daadwerkelijk en blijvend andere mensen worden. Mensen die een bron van liefde, geluk, vrede en vreugde zijn, voor de wereld om ons heen. Geheeld, vervuld, verzoend, vrij!

In de komende weken behandel ik 5 Bijbelse manieren om te veranderen. Niet door allerlei regels te gaan opsommen, niet door angst, schuld of schaamte. Maar door je mee te nemen in de liefdevolle manier waarop God in ons leven en vooral ook in Zijn Woord ons openbaart hoe wij kunnen veranderen. Want het is de Goedheid van God die ons tot bekering leidt! (Romeinen 2:4)
De komende weken deel ik over de volgende 5 Bijbelse manieren om te veranderen;

1. Aanbidding!?
2. Jezelf vernederen!?
3. Je vlees doden!?
4. Jezelf liefhebben!?
5. Relatie met anderen!?

Klinkt ruig hè in onze moderne oren. 😅 maar hoe heftig deze dingen misschien klinken. Ik daag je uit om hierin de grootste vrijheid te vinden die we kunnen vinden als mensen; “de verlossing van onszelf.” Vaarwel oude mens, welkom eigenschappen van mijn nieuwe mens!
Wij kunnen veranderen!

En als we veranderen, veranderen we naar het beeld van God hoe hij ons heeft bedoeld. Eigenlijk naar wie wij echt zijn.
Vader, dank U wel dat ik, door U genade kan veranderen.
Jezus, dank U dat ik mag leren om te leven vanuit Uw overwinning.
Heilige Geest, dank U wel dat U mij daarbij zult helpen.
Amen

-//- de aangehaalde bijbelteksten hieronder -//-
‘Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? ‘
Romeinen 2:1-4

‘Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. ‘
Lukas 24:45-49

1. Aanbidding!?

Aanbidding is, denk ik, de meest krachtige manier om als mens te veranderen. Vandaar dat die voor mij bovenaan staat in deze serie. Wel belangrijk dat we dan begrijpen wat we met aanbidding precies bedoelen. Als ik het woord aanbidding gebruikt heb ik het namelijk niet over het zingen van liedjes of het bidden van een gebed.

Aanbidding kent vele verschillende woorden in het Hebreeuws en Grieks. De betekenis van deze woorden verschillen van bijvoorbeeld handen opheffen, muziek maken, knielen tot letterlijk ‘je buitenzinnen gedragen’. Maar één ding hebben al deze woorden gemeenschappelijk, het gaat altijd om een keuze van volledige overgave waarin Gods aangezicht wordt gezocht. Waarin de mens contact zoekt met een God die altijd op zoek is naar de mens.
Aanbidding is een levensstijl. Aanbidding is feitelijk de tegengestelde reactie op Gods aanwezigheid als die Adam en Eva lieten zien toen ze wegkropen in angst, schuld en schaamte. (Genesis 3:8-10) Aanbidding is het zoeken van God, in elke situatie. Aanbidding is het ‘jezelf in verbinding’ brengen met Gods realiteit. Dwars door je schaamte, schuld of angst. Dwars door elke Godsbeeld heen wat je meedraagt. Het is het eten van de vruchten van de Boom van Leven.

Het was dacht ik Michelangelo, de grote Italiaanse kunstenaar, die deze prachtige uitspraak heeft gedaan; “ieder blok marmer heeft een beeld in zich verborgen, het is aan de kunstenaar het overbodige steen te verwijderen zodat dit beeld zichtbaar wordt.”
Eenzelfde beeld laat de Bijbel laat ons ook zien als het gaat over hoe wij als goud zijn wat door vuur wordt beproefd. Het vuur maakte dat het vuil in het goud naar boven kwam, de goudsmid schepte de viezigheid telkens weg. Net zolang tot hij zichzelf zag weerspiegelen in de oppervlakte van het goud.

Aanbidding is dat we God de kans geven om weg te halen wat niet bij ons hoort. Door in Zijn aanwezigheid te zijn. Door Hem overal bij te betrekken. Zodat Hij meer zichtbaar wordt en hoe Hij ons bedoeld heeft.

De Kunstenaar haalt weg wat niet bij ons hoort. De Goudsmit verwijdert het vuil tot Hij zichzelf ziet weerspiegelen. Verandering door met God te connecten, in Zijn aanwezigheid te komen, Zijn heerlijkheid te zien. Hem te ontmoeten. Hem aandacht te geven en Zijn aandacht voor ons te ontvangen en te absorberen in ons zijn. Wat er ook mooi of mis is, wat er ook goed of fout gaat.
Aanbidding is een levensstijl van gerichtheid op je Maker, de Bron van Leven.

De Bijbels zegt het zo;
‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.’
‭‭2 Korinthe‬ ‭3:18‬ ‭HSV‬‬

Wat een krachtige Bijbeltekst!
Vol met ‘veranderwaarheid’
Als wij met een onbedekt gezicht
de heerlijkheid van God zien.
Als in een spiegel.
Dan worden wij VERANDERD.
Naar hetzelfde beeld. Zijn Beeld.
Van Heerlijkheid tot Heerlijkheid.
Bewerkt door de Geest van de Heere.

Laat dit even een moment tot je doordringen.
Laat niets je ooit tegenhouden om Hem te zoeken, Hem te aanbidden. Niets, maar dan ook niets. Geen angst, schuld, schaamte, zonde, verkeerd Godsbeeld of welke bedekking je ook mee worstelt.

Als je graag wilt veranderen begint het met Hem. Hem zoeken en zien, zodat Zijn wezen, Zijn eigenschappen, Zijn gedrag, Zijn Heerlijkheid afstraalt op jou!
Het zal jou, telkens weer veranderen, en iedereen om je heen zal het waarnemen.

Vader ik kom tot U.
Dank U voor het offer van Uw Zoon Jezus, wat elke bedekking heeft tenietgedaan.
Ik wil me niet laten tegenhouden door fouten, schaamte, schuld of angst.
Ik wil me niet laten tegenhouden door mijn beperkte beeld van U of welke bedekking ook.
Ik kom tot U.
Heer, verander mij.
Laat mij zien hoe u bent.
Zodat ik mag zijn als U.
———— aangehaalde bijbelteksten ————-

‘Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.’
‭‭2 Korinthe‬ ‭3:14-18‬ ‭HSV‬‬

‘En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.’
‭‭Genesis‬ ‭3:8-10‬ ‭HSV‬‬

‘opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.’
‭‭1 Petrus‬ ‭1:7-9‬ ‭HSV‬‬

2. Jezelf vernederen!?

Je leest er zomaar snel overheen. De eerste woorden in de zin;”Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen”. (Matheus 18:3) Maar het staat er toch echt. Een directe opdracht om jezelf te veranderen. “Als u zich niet verandert”. We moeten onszelf dus veranderen. In dit specifieke geval zegt Jezus, moeten we ons zo veranderen dat we worden ‘als een kind’. Als ons dat niet lukt, dan kunnen we het Koninkrijk de Hemelen beslist niet binnengaan.

Maar wat dan precies van het kind is hetgeen waarin God ons vraagt te veranderen. “Wie zich dan zal vernederen als dit kind”. Een van de belangrijkste sleutels naar verandering is een zeer onpopulaire en zeer tegendraadse sleutel. ‘Jezelf vernederen’ 😅.

Jezelf vernederen? Kom daar maar eens mee aan in de moderne psychologie. Jezelf vernederen? Je moet jezelf juist centraal stellen, jezelf waarderen, de kracht vinden in jezelf, zal het antwoord zijn. En het zijn allemaal dingen die ‘in zeker perspectief’ ook waar zijn, absoluut! Maar het is alsof je met het eindresultaat wil beginnen in plaats van met het begin.

Jezelf vernederen roept diepe weerstand op. De minste zijn? Loslaten waar onrecht is? Een kind, zoals in het voorbeeld van Jezus, kan niet anders, het heeft niet de macht, invloed of autoriteit. Kan alleen maar gehoorzamen.

Soms was het zo simpel, ook in mijn leven. Vergeef die je kwaad heeft gedaan sprak God, en ik deed het. Dwars door de pijn en de schaamte, maar ik deed het. En ik werd vrij.

Groot onrecht werd me aangedaan. Door broeders en zusters in geloof. Mijn hart brak, de pijn drukte me neer, de boosheid probeerde binnen te komen. Laat los. Sprak God, wees de minste. En ik werd vrij en de zalving op mijn leven krachtiger dan ooit.

Het is eenvoudig in mijn beleving. Het Woord van God heeft altijd gelijk. De Principes van God zijn altijd bevrijdend, helend en genezend. Hoezeer die ook ingaan tegen onze eigen wijsheid. En er is ook altijd balans in Gods Woord. Want naast jezelf vernederen zullen we ook ontdekken dat de Bijbel ons leert onszelf lief te hebben. Sterker nog we gaan ontdekken, het een kan niet zonder het ander.

En hoezeer de psychologie van deze wereld, met alle positieve effecten en wijsheid ook kan bijdragen aan jouw leven. De wijsheid van God gaat alles te boven en is essentieel.

En de Wijsheid van God zegt; Wees de minste, verneder jezelf, laat los, vergeef, zegen wie je vervloekt, dien waar je wordt onderdrukt en je zult vrij zijn.

Onszelf vernederen. Het is het een van de belangrijkste sleutels die het Woord van God ons openbaart. Niet alleen in bovenstaande tekst van Matheus 18:4, maar op zeer veel plaatsen in de Bijbel wordt dit door de Heilige Geest genoemd als belangrijk.
Vernederen is de kracht dat, als je fouten maakt, je ze gewoon toe geeft. Het vraagt even wat doorzetten. Daarom heet het ook jezelf vernederen. Het ligt niet altijd aan die ander.

Vernederen is ook dat waar anderen fouten maken, dat jij het vergeeft. Zelfs daar waar het aan de ander ligt, kan jij de door God gegeven verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen reactie, gedrag en instelling.

Nederigheid is het krachtigste vrucht van een geheelde identiteit. Je hoeft je niet langer te bewijzen. Je weet wie je bent. Met al je sterke en zwakkere kanten. Je weet wie je bent, oneindig kostbaar, hooggeschat, geliefd, oneindige gewaardeerd en dus kan en durf je de minste te zijn. Wat een verademing, wat een verandering!

‘En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.’ ‭‭Mattheüs‬ ‭18:3-4‬ ‭

In het Koninkrijk van Koning Jezus is nu eenmaal alles anders. Het ‘meerdere’ dient altijd het mindere. Jezus waste onze voeten, de Engelen zijn gegeven om ons te dienen. Is dat vernederend? Alleen maar vanuit ons gedachtenpatroon, vanuit ons perspectief. Maar in hemels perspectief is de ander dienen juist een grote bron van vreugde en vrijheid.

Gebed
Vader, ik wil U vragen om Uw Heilige Geest mij bewust te laten maken waar ik nog vasthoud aan mijn eigen recht, mijn trots, mijn hoogmoed, mijn gelijk. Ik wil Zijn als U. Zachtmoedig en Nederig van hart. Ook al gaat dat in tegen de principes van de wereld. Ik ben ook niet van deze wereld, ik ben van U en van U alleen. Help mij vrij te komen, vrij te komen ook van mezelf.

—– Aangehaalde Bijbelteksten —–
‘En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.’ ‭‭Mattheüs‬ ‭18:3-4‬ ‭
En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Lukas 9:48

‘ Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. ‘ Jakobus 4:10

‘Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. ‘ 1 Petrus 5:5-9

3. Je vlees doden? ⚔️😳
Af en toe als ik de Bijbel lees, dan denk ik wat is het toch een ruig boek. Je moet bepaald niet zachtzinnig zijn of snel beledigd als je het Woord van God leest.
De Bijbel is namelijk een confronterend boek. Duidelijk, direct, radicaal, en voor mensen die de Liefde zelf niet ontmoet hebben, kunnen Zijn ideeën en opdrachten best beledigend overkomen. De mensen die Hem kennen en vertrouwen, weten dat Zijn wil hen uiteindelijk echt gelukkig maakt.
Maar laten we even naar het onderwerp van vandaag gaan. Je kunt veranderen en volgens de Bijbel kun je veranderen door je vlees te doden. Dat klinkt letterlijk pijnlijk. Het kan ook allerlei bizarre associaties oproepen dus is het goed als ik even toelicht wat de Heilige Geest in de Bijbel bedoeld met “je vlees”.
Nu wordt het dan misschien wel even complex, maar ik probeer het overzichtelijk te maken. Probeer het even te volgen, want dan is de rest straks ook duidelijker.
—-Wat is je vlees?—-
Je bent mens, geboren uit vlees, het lichaam van je moeder.
Je geest is niet verbonden met God en dus dood.
Je ontmoet Jezus, en wordt opnieuw geboren.
Je Geest komt weer in verbinding met God en wordt levend.
Je bent nu een nieuwe schepping, geboren uit de Geest niet uit vlees.
Het vlees moet nu ondergeschikt worden aan de Geest.
Een proces net als opgroeien in het natuurlijke.
Vlees is, datgene in ons, wat nog niet geboren is uit de Geest of anders gezegd wat nog niet onder regering is gekomen van de Geest.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Johannes 3:6
—-Verbinding vraag om reactie—-
De Bijbel, zoals ik al begon is echt een ruig boek. Zegt de dingen zoals ze daadwerkelijk zijn. Motiveert ons om radicaal en beslist ons leven te richten op de wil en het kennen van God. Op de verbinding met God.
En als we verbonden raken met iets buiten ons. Dan heeft dat invloed. Elke verbinding die we maken, heeft consequenties. Ook al heeft de persoon waar we ons mee verbinden ons nog zo lief, en is er oneindig genade, je zult als reactie op liefde altijd ook gevormd willen worden. De ander ook gelukkig willen maken.
In het geval van God, is Zijn liefde onvoorwaardelijk, Zijn genade oneindig. Toch zal een ontmoeting met Hem die Liefde is, in jou het verlangen losmaken om Hem ook lief te hebben, Hem ook te dienen, te eren, te geven waar Hij naar verlangt.
En Hij verlangt ernaar dat wij `ons vlees doden` (Romeinen 8:12-13). Hij verlangt ernaar dat wij “onszelf kruisigen” (Galaten 5:24). Hij verlangt ernaar dat wij op deze manier veranderen. Wetend dat wij gelukkiger zullen worden. Meer vrede, meer vreugde en meer gerechtigheid in ons leven zullen ervaren. Hij verlangt naar die verandering in ons, juist omdat Hij zo van ons houdt.
—-Hoe dan?—-
Je vlees doden dus. Maar hoe doe je dat dan? Laat ik eerlijk zijn, alhoewel de Bijbel duidelijk de verantwoordelijkheid bij ons als mensen neerlegt, kunnen we het ook weer niet echt zelf. Er is maar een manier om ons vlees te doden en dat is dat we heel nauw samenwerken met de Heilige Geest.
De overwinning op ons vlees is niet een kwestie van strijden tegen onszelf, maar leren om ons leven te focussen op Dé Overwinnaar. Het is een kwestie van Hem “aandoen” veel meer dan het oude uitdoen.
Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. (Romeinen 13:14)
Want hoe meer van Hem, hoe minder van ons. (Johannes 3:30)
1. Nodig de Heilige Geest uit en vraag welk deel van je vlees, jou verhindert te groeien in vrede, vreugde en gerechtigheid.
2. Vraag de Heilige Geest wat je moet doen om dit “vlees” te doden. Soms kan je dan ‘radicale’ antwoorden krijgen, zoals iemand vergeving gaan vragen, of bijvoorbeeld vasten.
3. Vraag de Heilige Geest je te helpen om dit “stuk vlees” niet meer te voeden, en niet meer aandacht te geven.
4. Zoek mensen op die hier al doorheen zijn gegaan. Luister naar hun getuigenissen en wijsheid. Reuzen doden, leer je van een reuzendoder.
5. Wees je er bewust van dat je macht hebt ontvangen van God om te overwinnen, geloof dat, proclameer dat, zodat je wandelt in je door God gegeven autoriteit. (Johannes 1:12)
—-Gebed—-
Vader, ik wil meer en meer worden gevormd naar uw beeld. Dank u wel dat ik een kind van God ben. Dat is mijn positie. En dank u wel dat u mij de macht heeft gegeven om steeds meer een kind van God te zijn in alles wat ik ben, denk, spreek en doe. Dat is mijn doel. Heilige Geest, help mij om te zien waar ik dingen nog in leven hou die bij het oude horen, zodat ik dit vleselijk daadwerkelijk kan doden, in Jezus Naam.—Bijbelteksten—
‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.’
‭‭Johannes‬ ‭3:5-7‬
‘En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.’
‭‭Romeinen‬ ‭8:8-13‬
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
Galaten 3:26
‘Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.’
‭‭1 Korinthe‬ ‭2:14‬
‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.’
‭‭Johannes‬ ‭1:12-13‬
‘Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd’.
Galaten 5:24

4. Jezelf liefhebben.

De Bijbel openbaart ons een heerlijke, religiebrekende en geweldige manier om te veranderen. Maar tegelijkertijd wel de allermoeilijkste ook, namelijk; “Je kunt veranderen door te leren jezelf lief te hebben.”

Is ‘jezelf liefhebben’ niet een bijna grappige ontdekking, nadat we het hiervoor hebben gehad over ‘jezelf vernederen’ en het ‘doden van je vlees’ als manieren die de Bijbel ons leert om te veranderen?

Maar het is een Bijbelse volgorde. We zijn begonnen met aanbidding. Ofwel het liefhebben van God. Dat helpt ons om onszelf op een andere manier te zien. Zijn liefde maakt dat we een ander zelfbeeld ontwikkelen. Het oude moet daarvoor worden afgebroken zodat ons denken vernieuwd wordt in het licht van Zijn Liefde. Zodat we onszelf gaan zien zoals Hij ons ziet. Want dat is jezelf liefhebben op de goddelijke manier. Dat is jezelf liefhebben op de manier dat het jou verandert.

Bedenk je eens hoe God over je denkt. Je bent het met me eens toch dat Zijn gedachten 100% waar zijn. En bedenk dan eens waar jouw gedachten over jezelf afwijken van Gods gedachten over jou! Precies daar is de plek waar je jezelf nog meer moet gaan liefhebben. Anders moet gaan leren zien.
“U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Lucas 10:27
De Bijbel is duidelijk. Je moet God liefhebben boven alles. Daarna jezelf en daarna je naaste als jezelf. Feitelijk kun je dus ook niet meer van je naaste houden als in de mate dat je van jezelf houdt, en niet meer van jezelf houden als in de mate waarin je van God houdt.

Alhoewel heel vele mensen dat omdraaien. Die gaan vanuit schuld of angst heel veel van hun naaste houden. Denken daarmee God te eren of lief te hebben, maar komen uiteindelijk erachter dat ze zichzelf uitgieten, leeggieten in plaats van een overstromende bron te zijn die is geconnect met de oneindige Bron van liefde, God zelf.

Jezelf liefhebben dus. Dat verandert jou. Dat verandert je zo, dat je naasten dat direct zullen gaan merken.
Maar wat is jezelf liefhebben en hoe doe je dat?
Liefde is niet dat je op jezelf gericht bent, egoïstisch bent, jezelf centraal stelt. Liefde voor jezelf is een diepe verbondenheid met jezelf, als een weerspiegeling van Gods liefde voor jou. Want “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” 1 Joh 4:19
Liefde voor jezelf is het omarmen van jezelf, als die unieke en onmisbare persoon die God heeft gewild. Het waarderen, eren en respecteren van jezelf. Ook als niet alles in je eigen ogen volmaakt is.
Het leert je ook grenzen stellen, want je bent het waard. Nee zeggen, want je moet het kostbare wat God in jou heeft gegeven aan deze wereld ook beschermen, bewaken en beheren.

Deze ontdekking maakte mij vrij van jaloezie, perfectionisme, trots en arrogantie. Een verademing voor de mensen om me heen. Deze ontdekking maakte dat ik mezelf niet meer overal anders voor hoefde te doen. Deze ontdekking maakte dat ik mezelf serieus begon te nemen en tegelijkertijd ook mezelf leerde relativeren. Deze ontdekking maakte dat ik de visie en missie van God voor mijn leven begon te omarmen, in plaats van dat ik graag op iemand anders wilde lijken. Deze ontdekking maakte dat ik echt anderen belangeloos leerde liefhebben, in plaats van een eigen verborgen agenda van zelfbevestiging mee te nemen in mijn relaties met de mensen om me heen.

Wat een release. Het veranderde mij totaal. Ik werd meer mezelf dan ooit.
We mogen, moeten, onszelf leren liefhebben. Door de liefde van God te omarmen. En ik verbreek elke religieuze, calvinistische, culturele of demonische redenering en bolwerk die dit in jou tegenhoudt. Zodat je zult leven, liefhebben en God grote daden reflecteren in deze wereld.

Er is niets zo pijnlijk op deze aarde, dan iemand liefhebben, die zichzelf niet liefheeft. Dat jij alles van waarde in diegene ziet, maar die persoon ziet het niet. Er is niets zo pijnlijk voor het hart van God, dat jij het voorwerp van Zijn oneindige liefde, niet ziet hoe waardevol je bent.

Vader, ik dank U voor het werk van Jezus. Wat Hij gedaan heeft uit liefde. Zoveel liefde dat Hij het ook zou hebben gedaan al was ik de enige ooit waar Hij het voor zou moeten doen. Als u dan zoveel liefde heeft voor mij, leer mij dan ook mijzelf liefhebben. Ik vraag Uw Heilige Geest, om mij te vullen met uw liefde, doorbreek mijn denken, redeneren en weerstand tegen de Liefde die U voor mij heeft.
In Jezus Naam.
Blessings,
Albert

5. Relatie met anderen!

Je kunt veranderen!
We zijn alweer bij laatste in deze serie van 5 Bijbelse manieren om te veranderen. En de laatste is er een die haaks staat op het individualisme van onze huidige leefwereld.

De Bijbel leert ons namelijk dat je juist kunt veranderen, mooier kunt worden, door verbinding met anderen aan te gaan.
En dat is een spannende. Want je kunt het mooiste in elkaar omhoog brengen, maar schittering, komt meestal door wrijving.

-Schittering door wrijving.
In het Oude Testament staat een prachtige tekst: ‘IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. Spreuken ‭27:17‬”.
Je hebt als mensen elkaar nodig om gevormd te worden.

Elkaar op scherp te zetten, maar toch ook van harte liefhebben. Kom daar maar eens aan in een politiek correcte wereld, waarin het uiten van je persoonlijke mening of opvatting al snel al beledigend of kwetsend wordt weggezet en niet als een intentie om de ander mooier te maken. Een mooie kans om als gelovigen iets anders te laten zien. Volledig overtuigd van onze waarde door de Liefde van God die ons heeft gevuld, durven we nog mooier te worden door elkaar ruimte te geven invloed te hebben.

-We maken elkaar ook mooier, door dat wat van God is, in elkaar te eren. We zijn allemaal voorgangers, zeg ik vaak naar aanleiding van deze tekst;
‘Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.’ Romeinen ‭12:10.

Ga elkaar voor (wees een voorganger) in het betonen van eer aan de ander.
Maar wat is dan eer en wat heeft dat te maken met veranderen?
Eer is de ruimte die je de ander geeft om datgene wat die persoon is en draagt van God te ontvangen in jouw zijn.
Een simpel voorbeeld; als een kind zijn ouders eert, dan heeft het vertrouwen en respect in zijn ouders en zal het luisteren en de input die ouders geven serieus nemen en toelaten.

-De Bijbel leert ons dat we als gelovigen het Lichaam van Christus zijn. In het Lichaam van Christus zijn we elkaar gegeven, om op de juiste plaats te kunnen komen. Brengen we elkaar niet op de juiste plek, dan zal het Lichaam niet gaan functioneren! Maar andersom ook, zonder de rest van het Lichaam komen ook de individuele lichaamsdelen (jij en ik) niet tot hun recht.
Dus mogen we met elkaar verbinden. Bestemming brengen, waarheid spreken, bemoedigen, liefhebben, acceptatie vorm geven, aanmoediging, waarde bevestigen.
En mogen we het diepe helende vermogen ervaren wat Jezus vrijzet door Zijn gemeente. Geestelijke vaders, moeders, broers en zussen die als de gemeente functioneert zoals God het bedoeld heeft, dat kunnen vervangen wat in het natuurlijk zo beschadigd is.

-Het is opmerkelijk dat Jezus op zoek is naar de individuele relatie met jou, maar tegelijkertijd ons aanmoedigt om ons met andere te verbinden. Hij openbaart grote beloften, gekoppeld aan ons samenzijn; Waar twee of drie eenparig iets begeren ze zullen het ontvangen, of waar twee of drie samenkomen ben IK in hun midden.

Het is onze eenheid die mensen Jezus laat zien.
‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.’ ‭‭Johannes‬ ‭17:23‬

Het is onze eenheid die de Volheid van Zijn liefde zichtbaar en ervaarbaar maakt. De hoogte, breedte, diepte, lengte die we met ALLE heiligen zichtbaar kunnen maken.
‘opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’
‭‭Efeze‬ ‭3:18-19‬

-Is het niet juist daar waar echt kracht verborgen ligt, daar waar echte doorbraken liggen, dat de vijand probeert af te breken. Al vanaf dag 1 van het ontstaan van de gemeente van Jezus. Scheuringen, ruzies, verdeeldheid, kerkmuren.

Onze realiteit kan soms weerbarstig zijn en maakt onze gebrokenheid zichtbaar. Maar Gods verlangen is voor mij bepalen. En voor God zijn we Zijn gezin. Hij is ONZE Vader. Wij zijn Zijn Kinderen. Broers en Zussen. We hebben hetzelfde bloed in onze aderen, het Bloed van Jezus!
-Samen is moeilijk, omdat het schuurt.
Omdat het naar boven brengt,
waar we nog kunnen groeien.
Omdat we in relatie, waar de maskers af gaan, niet langer kunnen verbergen waar onze triggers, pijnen, gebrokenheid nog ingang heeft.
Omdat het vraagt om vertrouwen
ondanks de gebrokenheid van die ander.
Maar toch geeft God aan dat in de relatie, de verbinding met anderen, juist de kansen liggen om te veranderen.
Door de onderlinge liefde, die altijd zoekt
naar het beste voor elkaar.

—Gebed–
Vader, ik bid dat Uw liefde elke pijn, afwijzing of gebrokenheid die is ontstaan in Uw gemeente, in de verbinding met medegelovigen op dit moment heelt. Ik wil het Vader, want het is Uw wil.

  1. Mariëtte 24 november 2022 at 09:22 - Reply

    Dankjewel Albert voor deze uitleg waar ik delen van Gods Woord beter begrijp en waar Gods Licht op gevallen is voor mij.
    Dankjewel voor de krachtige woorden van gebed! Het is Gods Geest door jou heen 🕊 die mijn gebed in nood heeft gehoord!

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!