Wat wij doen

Onze bediening is veelzijdig. Van spreken tijdens zondagse samenkomsten tot het houden van Revival Weken in dorpen en steden. We zijn gezegend dat we jarenlang mochten dienen onder diverse bedieningen. Zo kregen we ervaringen met zeer diverse doelgroepen. Van grote kinderevents tot het opzetten, leiden en begeleiden van kinderwerk in een grote kerkelijke gemeente. Van het les geven aan, het ontwikkelen en opzetten van cursussen en Bijbelscholen tot het organiseren van events voor uw kerkelijke gemeente.

Recent hebben we ook een programma ontwikkeld voor training en coaching van leiderschap in gemeenten en bedieningen. De eerste gemeentes en bedieningen waar we dit hebben uitgevoerd zijn erg enthousiast en dankbaar. Hieronder wat mogelijkheden en ideeën ter inspiratie. Misschien heeft u een idee of verlangen in uw hart? We horen het graag en denken graag met uw mee!

Spreken

Wij zijn beide ervaren sprekers en spreken wekelijks in samenkomsten van lokale gemeenten, toerustingscholen, genezings- en bevrijdingsdiensten en op vele andere events. Letterlijk op iedere plek; van de kansels in eeuwenoude kerken tot in theaters, podia en alles daaromheen. Van events in tenten tot buitendiensten op de camping en langs de kant van de rivier. We spreken en gaan daar waar God ons roept.

We spreken ook bijna alle doelgroepen van kinderen, tieners tot volwassenen. Ook bracht God ons al meerdere malen op plekken waar de meerderheid ongelovig was en we mochten getuigen van Gods onmetelijke liefde en mensen Jezus, voor het eerst, mochten ontmoeten.

Waar bij Albert meer een accent ligt op onderwijs, relatie, motivatie is bij Michelle meer een accent op profetische activatie en doorbraak door genezing, heling en bevrijding. Vaak ook spreken we samen. Kijkend waar de Heilige Geest heen beweegt en elkaar zo aanvullend.

Meer vrijblijvende informatie of ons uitnodigen voor een spreekbeurt kan voor onderstaand formulier. Voel u vrij om uw vragen te stellen!

Onderwijs en Toerusting

Wij geloven in de kracht van Bijbels onderwijs. We geven dan ook diverse trainingen, vanuit de ‘kleuren’ van de vijfvoudige bediening. Wij trainen altijd met een focus op activatie. Dus niet alleen de theorie, maar ook de praktische kant. Hoe geef je, handen en voeten aan het leven met God.

Toerusting is het prachtige Bijbelse woord voor de kern van ons verlangen. Je vind het woord toerusting in Efeze 4:12-16 waar het Woord zegt;

‘om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.’
‭‭Efeze‬ ‭4:12-16‬

Toerusting is dat ‘de heiligen’ die ‘uitrusting’ meekrijgen die ze nodig hebben op hun reis door dit leven. Dat de gelovigen worden ontwikkeld tot krachtige personen die zoals bovenstaande tekst zegt evenwichtig en vol geloof en eenheid zijn. Zodat het Lichaam, de Gemeente, gezond wordt en opgroeit in stabiliteit en kracht.

Toerusting is meer dan kennis. Efeze 4 zegt dat toerusting ook het effect is van de bedieningen die Christus aan de gemeente heeft gegeven. Bedieningen die activeren, motiveren en imparteren wat God door hun heen aan Zijn gemeente wil geven.

Training en Coaching (leiderschap)

Wij bieden een krachtige training aan om leiderschap te verbreden en de betrokkenheid te verbeteren. De ervaringen met deze training zijn zeer positief. Het is een, wat wij noemen, relationele training. Een training die als einddoel heeft dat harten verbonden raken en eenheid in verscheidenheid niet langer een term is maar de praktijk. Het traject is gebaseerd op de inzichten die de Bijbel ons geeft in de persoonlijkheden van mensen. Welke specifieke gaven, unieke talenten, waarden, grenzen en mate van bedieningskleuren heb je ontvangen? Welke lagen van het bovennatuurlijke heeft God jouw specifiek toebedeeld.

Je zult verbaasd staan over de diepte en rijkdom van onontdekte schatten van wat het woord van God zegt over jou als mens en als leider.

We werken daarbij met een zeer uitgebreide test die op deze zelfde Bijbelse principes is gebaseerd en helpt om zowel de individuen als het team inzichtelijk te krijgen. Dat inzicht in wie je zelf bent en wie de ander is, geeft ook direct een diepere verbondenheid. En die diepere verbondenheid en echtheid maakt dat betrokkenheid en effectiviteit ook toenemen.

Dit vanuit het fundament van een profetisch-apostolische bediening waarbij ook de Goddelijke heling en genezing kunnen stromen tijdens deze training en een diepe troost vanuit Gods hart het leiderschap ook klaar maakt voor nieuwe seizoenen.

(Gemeente)Events

Revival Events
Wij organiseren al enkele jaren events waar we krachtige beweging van God zien. Waar God doorbraken, wonderen en tekenen doet. En waar mensen bestemming en roeping op hun leven ontdekken. Revival Events noemen we dit. Revival Nights, Revival dagen, Revival Weekenden en zelfs hele Weeks of Revival houden we op diverse plaatsen in Nederland. Wilt u meer weten hoe je zoiets, samen met ons, kan organiseren?

Toerusting events
Wij organiseren regelmatig events in gemeentes. Deze events zijn vaak een middel om een bepaalde gave of roeping te activeren in een gemeente. Denk aan het activeren van de gave van profetie, het ontwaken van gebed in de gemeente, impartatie van de kracht van de Heilige Geest of een dienst van bevrijding en genezing. Tijdens deze events worden mensen onderwezen en geactiveerd om actief te gaan bewegen in de roeping die op ons als gelovigen ligt vanuit het Woord en de Geest.

Deze events hebben een hele directe vrucht en impact op uw gemeente. We komen hierover graag met u in contact.

Bedieningen Netwerk

Wij geloven in de kracht van relatie en verbinding. Daarom zijn we enkele jaren geleden een “Ministry Family” gestart. Een groep mensen die een bediening dragen en die elkaar 1 keer in de 8 weken ontmoeten en worden toegerust, opgebouwd en bemoedigd. Mensen die weten dat ze geroepen en gezonden zijn en actief in een bediening bewegen. Denk aan sprekers, oudsten, ondernemers, hulpverleners, voorgangers etc.

Genezing en bevrijding

Vanaf het moment dat we Jezus leerde kennen was het voor ons “heel natuurlijk” om genezing en bevrijding te ontvangen en door te mogen geven aan anderen. Ons eigen getuigenis en ervaring was een krachtige basis voor Gods werk. Daarbij lazen we met een open en hongerig hart het Nieuwe Testament en gingen gewoon doen wat daar staat. God bevestigde dit met krachtige bevrijdingen en tastbare genezingen.

Nu bewegen we voortdurend in deze zalving. Door de jaren heen gegroeid in een roeping die God op ons leven heeft gelegd. Heling, genezing en bevrijding, dat is het hart van God. En het hart van God wordt zichtbaar door ons mensen heen. Bij ieder in een specifieke kleur, maar altijd liefdevolle en krachtig. En onze God die trouwe is, bevestigt onze bediening met bevrijdingen en genezingen.