Geroepen en Gezonden.

Wij zijn als echtpaar, getrouwd sinds 1997 en gezegend met 4 prachtige zoons, geroepen om onze Koning Jezus te dienen. Beide delen we de passie en het verlangen om onze levens volledig aan Hem toe te wijden en Zijn kinderen toe te rusten en te versterken. Dat doen we vaak samen, maar tegelijkertijd hebben we in ons leven een hele specifieke roeping en kleur van God ontvangen.

Toen we, inmiddels vele jaren geleden, gedoopt werden sprak iemand deze woorden over ons uit;

Geroepen om, samen met God, in Zijn Kracht het onmogelijke, mogelijk te maken.
In Jezus Naam.

Die woorden kwamen binnen, omdat het bevestigde wat we beiden eigenlijk al lang wisten vanaf de dag dat we Jezus leerde kennen. We willen hem volgen en dat mag ons alles kosten. En vanaf dat moment is er een reis vol van avonturen. Iedere dag weer. Over bergen en door dalen, maar altijd met Hem. Al snel ervaarden we hoe God specifieke gaven en talenten in ons wakker maakte en we mensen in beweging mochten zetten voor Zijn Koninkrijk.

De focus in onze bediening ligt op de aanwezigheid en de wil van God. En dat vandaaruit, zoals Jezus dat ons heeft leren bidden, Zijn wil op aarde zichtbaar zal worden zoals in de Hemel. (Mattheus 6:10)

Al vanaf de dag dat Jezus met grote kracht in ons leven is gekomen, is ons leven radicaal veranderd. En hoewel dat moment al vele jaren achter ons ligt, zijn we dankzij Zijn genade alleen maar meer enthousiast en vuriger geworden over het Goede Nieuws van Zijn oneindige liefde.

In een ontwikkeling waarin God ons stap voor stap heeft gevormd zijn we gegroeid in onze bediening. Jarenlang hebben we met toewijdingen en passie gediend in andere bedieningen, tot het moment dat God ons zelf een specifieke roeping en missie heeft gegeven. Onze bekwaamheid is wat ons door God gegeven is. Zonder Hem kunnen wij letterlijk niets. (Johannes 15:5) Maar met Hem zijn we in staat om in Zijn Kracht, het onmogelijke mogelijk te maken. (Markus 10:27)

Wie we zijn, staat er boven dit stukje. De essentiële vraag voor ieder mens. Wij zijn wie Hij zegt dat wij zijn; Verborgen met Christus in God (Kolossenzen3:1-4), Kinderen van de Allerhoogste (Romeinen 8:14-18). Die in staat zijn tot grote dingen, maar alleen maar door Hem die ons kracht geeft. (2 Korinthe 12:10)

God heeft ons beide aangeraakt met een onuitblusbaar verlangen naar een vernieuwing van de Gemeente (de Bruid) van Christus. Het zichtbaar worden van het Lichaam van Christus. Wij geloven dat, de herleving van de Kerk een herstel is naar zoals het begon in Handelingen 2. Een kerk die Jezus zichtbaar maakt, Zijn Koninkrijk baan laat breken. Vol van de Heilige Geest en met een duidelijk Doel.

“Herstel en eenheid brengen in het Lichaam van Christus, dat is ons grootste verlangen.”

En wel dat het Lichaam van Christus, zijn Gemeente, weer zo gaat functioneren dat door de Gemeente, vele verloren zonen en dochters (Lukas 15:24) weer Thuis aan het hart van de Vader zullen worden gebracht.

Meer over Albert

Opgegroeid met het Woord van God, maar zonder de Heilige Geest die dit Woord levend maakt en een relatie met de Vader, verloor ik al op jonge leeftijd mijn geloof in het bestaan van God.

Augustinus zegt; ‘onrustig is het hart tot het rust vind in God’. Dit verlangen en de honger naar een vervulling van een leegte, die alleen God kan vervullen, zonder het antwoord van een levende relatie met die God, bracht mij uiteindelijk ver van God vandaan.

In mijn studie kwam ik in aanraking met filosofen zoals Goethe en Nietsche, die de laatste restjes Godsbesef wegpoetsen uit mijn leven. Het Darwinisme leek een uitstekende theorie om het bestaan van de mensheid enigszins te verklaren en zo zocht ik mijn eigen weg.

Maar om een heel lang verhaal heel kort te maken… God liet mij niet los. Op onnavolgbare wijze bracht God een predikant op de bank die het systeem wat was opgebouwd, om God buiten mijn hart te houden, aan het wankelen bracht. Een behoorlijk crisis volgde tot het moment dat God mij zo direct aanraakte dat Michelle mij vond op de grond in een hoekje naast een oude kerk. God had mij aangeraakt en in één ogenblik was mijn leven totaal veranderd. Van dood was ik levend geworden. Zo radicaal veranderd dat ik de volgende dag huis aan huis ging vertellen dat Jezus Leeft. 😅

Opnieuw geboren, dankzij de genade van Jezus, heel bewust en heel opeens. Direct was er een niet te stillen honger naar het kennen van God de Vader, door de Heilige Geest en Zijn Levende Woord. Een honger die nooit neer is overgegaan.

Door de reset die had plaatsgevonden, ging ik, samen met Michelle, het Woord niet alleen lezen, maar wij gingen het Woord ook letterlijk doen. Wonderen en tekenen volgden en waren voor ons eigenlijk bijna logisch en normaal. God bestaat en is eeuwig dezelfde dus waarom zou Hij nu niet doen wat Hij wel deed in de tijd van de eerste christengemeenten. Ik denk dat het denken in Koninkrijk principes ook mijn geloofsleven kenmerkt.

Het startpunt van mijn geloof, is wat mijn bediening kenmerkt. Alles is mogelijk. Als God mij zelfs kon redden, vormen en inzetten voor Zijn glorie… dan kan dat voor iedereen!

Meer over Michelle

Ik heb mijn hele leven eigenlijk gewandeld met Jezus. Al vanaf mijn vroegste kinderjaren, zijn er ontmoetingen en ervaringen van Zijn nabijheid. Maar in een onbewust en kinderlijk geloof. Dit geloof heeft mij door zeer moeilijke tijden en situaties heen geholpen. Opgegroeid met veel verdeeldheid, veel angst en veel religie. Ik zeg het vaak zo; ik was bang om te leven, bang om te sterven, bang voor de duivel en zelfs bang voor God.

Het was in 2002, op 23 jarige leeftijd, dat ik tot een levend geloof kwam en mijn leven heel bewust aan Jezus over heb gegeven. En die keuze op die avond veranderde alles. Vanaf dat moment wist ik dat ik wedergeboren was en had ik rust gevonden bij de Vader.

Vanaf dat moment was er direct een roeping op mijn leven voor genezing en bevrijding. Het gebeurde ook gewoon, terwijl ik het zelf niet eens altijd begreep of die kennis had. Direct vanaf het moment dat ik tot levend geloof kwam heb ik ervaren dat er door mij heen wonderen en tekenen plaatsvinden. Mijn bediening van bevrijding, heling en genezing is door de jaren heen nog veel rijper en krachtiger geworden en gaat gepaard met een sterke en tastbare aanwezigheid van God tijdens spreken en bedienen.

Aangeraakt door God ook voor de eenheid en de vernieuwing van de Kerk. Met een diep verlangen naar opwekking of beter gezegd transformatie. Beginnend bij de Kerk, maar uiteindelijk met als doel om God de plaats te geven die Hem toekomt in de maatschappij.

Het kenmerk van mijn bediening is radicaliteit en kracht. Vol van direct gebrachte waarheid, maar vanuit de oneindige genade van een Liefdevolle Vader. Met de focus altijd op de wil van Jezus.