Wie zijn wij?

tekst nog overnemen uit notes

Wij zijn geroepen om te dienen in het Koninkrijk van God. Beide hebben we ons leven een hele specifieke roeping van God ontvangen om ons leven volledig aan hem toe te wijden en de Kerk toe te rusten en te versterken.

Meer over Albert

Opgegroeid met het Woord van God, maar zonder de Heilige Geest die dit Woord levend kon maken, verloor ( vond geen antwoordt op vragen en honger naar …. dat deed je geloof verliezen zoeken naar het bovennatuurlijke

Occulte …)Albert al op jonge leeftijd zijn geloof in het bestaan van God. In zijn studie kwam hij in aanraking met filosofen zoals Goethe en Nietsche, die de laatste restjes Godsbesef wegpoetsen uit zijn leven. Het Darwinisme leek een uitstekende theorie om het bestaan van de mensheid te verklaren en zo zocht hij zijn eigen weg.

Maar God liet hem niet los. Op onnavolgbare wijze bracht God een predikant op de bank die het systeem wat was opgebouwd, om God buiten zijn hart te houden, aan het wankelen bracht. Een behoorlijk crisis volgde tot het moment dat God hem zo direct aanraakte dat Michelle hem vond op de grond. In een ogenblik was zijn leven veranderd. Zo radicaal dat Albert de volgende dag huis aan huis ging vertellen dat Jezus Leeft.

Opnieuw geboren, heel bewust en heel opeens. Direct was er een niet te stillen honger naar de kennis van Gods Geest en Zijn Woord. Een honger die nog steeds Albert kenmerkt. Door de reset die had plaatsgevonden, ging Albert samen met Michelle het Woord lezen, maar ook doen.

Het startpunt van zijn geloof, is wat zijn bediening kenmerkt. Alles is mogelijk. Als God mij kan redden, vormen en inzetten voor Zijn glorie… dan kan dat voor iedereen!

Meer over Michelle

Michelle heeft haar hele leven eigenlijk gewandeld met Jezus. Al vanaf haar vroegste kinderjaren, zijn er ontmoetingen en ervaringen van Zijn nabijheid. Maar in een onbewust en kinderlijk geloof. Dit geloof heeft haar door zeer moeilijke tijden en situaties (angst religie / verdeeldheid in gezin …)

heen geholpen. Het was echter pas in 2002 dat ze tot een leven en bewust geloof kwam en haar leven aan Jezus heeft gegeven.

Vanaf dat moment is er een roeping op haar leven voor genezing en bevrijding. Direct vanaf het moment

dat ze tot levend geloof kwam heeft ze ook ervaren dat er door haar heen wonderen en tekenen plaatsvonden. Deze bediening van bevrijding, heling en genezing is door de jaren heen krachtiger geworden en gaat gepaard met een sterke en tastbare aanwezigheid van God tijdens spreken en bedienen.

Aangeraakt door God ook voor de eenheid en de vernieuwing van de Kerk. Met een diep verlangen naar opwekking of beter gezegd transformatie. Beginnend bij de Kerk, maar uiteindelijk met als doel om God de plaats te geven die Hem toekomt in de maatschappij.

Het kenmerk van de bediening van Michelle is radicaliteit en kracht. Vol van direct gebrachte waarheid, maar in de oneindige genade van de Liefde van de Vader. Vanuit een groot hart, maar met de focus altijd op Jezus.