Het Koninkrijk van God kent vele baby’s… Veel christenen blijven hangen aan de fopspeen, terwijl de biefstuk (of sitostick voor de vegetariërs) voor ons is klaargemaakt…

Ons natuurlijke leven begint met een geboorte of eigenlijk begint het daarvoor met een samensmelting van twee levens tot een nieuw leven. Zo is het ook in het geestelijke leven. De Heilige Geest smelt samen met onze geest en wekt deze tot leven. Het resultaat is dat je opnieuw geboren wordt. “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. (Johannes 3:5-6)”

Je bent dan een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Een geestelijk mens. Maar wel een pasgeboren geestelijke baby.
Net als in het natuurlijke heb je in ook in je geestelijke ontwikkeling verschillende stadia.

Johannes beschrijft die geestelijke groeistadia:

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. 1 Johannes 2:12-14

Kinderen:

“Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader.”

Het eerste stadium in je leven met God is het zuigelingstadium…. je zonden zijn je vergeven en je bent blij en tevreden en gelukkig. Je hebt ontdekt dat je een Vader hebt en dat deze Vader van je houdt. Eigenlijk de mooiste tijd van je leven. Je hebt vaak veel geestelijke ervaringen en ‘knuffels’ en die heb je ook nodig om op te groeien.

De keerzijde van deze fase is (vooral ook voor anderen) dat je nog niet erg voor jezelf kan zorgen en je niet altijd heel stabiel of verantwoordelijk bent. Omstandigheden bepalen je stemming en gevoel en je denkt als kind nogal snel dat de wereld om jouw draait en je het allerbelangrijkste bent. (Lees ook Efeze 4:13-14)

Een kind is niet heel erg vruchtbaar in het natuurlijke en zo is het ook vaak in het geestelijke. Zelfs in het enthousiaste en aanstekelijke doorgeven van de blijde boodschap door iemand in deze fase zit er vaak net zoveel kans op afbraak als daadwerkelijk vruchtdragen. We moeten niet inhouden de blijde boodschap door te geven, maar we moeten vooral ook doorgroeien en niet een kind of puber blijven.

Helaas blijven heel veel christen in dit stadium hangen. Ze vinden het allemaal wel best, groeien niet door en langzaam maar zeker vallen ze terug in een levenslang babygeloof. Hun karakter wordt niet door God gevormd en Gods kracht wordt nauwelijks in hun openbaar.

Een baby moet goed en veel eten, daardoor gaat het groeien. Zorg dus voor veel en goed voedsel als je Jezus hebt leren kennen, lees zijn woord, ga naar samenkomsten, sluit je aan bij een gemeente, volg onderwijs en cursussen. Je moet leren hoe het is om je te bewegen in het Koninkrijk van God.

Jongeren:

We worden van een kind een jonge vent.

Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.”

Een jonge man of vrouw zoekt nog wel naar bevestiging, maar is in staat redelijk zelfstandig te leven. Er is een mate van stabiliteit ontstaan omdat ze het Levende Woord in zich vasthouden en daardoor geleerd hebben om keuze te maken, zaken te toetsen en onderscheid te maken.

Daarnaast hebben ze de boze overwonnen. Ze hebben geen constante strijd meer met de boze of vallen constant in allerlei zonden terug. De boze is overwonnen en vanuit die wetenschap leeft een jongere in het geloof en vanuit de overwinning.

Een jongere is vaak nog wel ambitieus en zoekt zijn waarde en identiteit nog wel eens in zichzelf of zijn positie of in de mate waarin Gods kracht zich door hem heen openbaart. Deze tijd is er een krachtige vorming van het karakter en de vruchten van de Geest worden duidelijk zichtbaar in het leven van de gelovige. In deze fase is een gelovige vruchtbaar aan het worden.

Lees Galaten 5, de geestelijke jongere kent God maar kent zichzelf nog niet helemaal door en door. Het vleselijke heeft soms nog te veel invloed, maar de boze is overwonnen!

Een duidelijke kenmerk om te toetsen hoever jij al bent opgegroeid… heb jij, in Christus, de boze overwonnen? Ben je stabiel en weet je, je ziel en je lichaam onder de krijgsgevangenschap, de heerschappij van Jezus te brengen?

Vaders:

God wil dat we opgroeien tot een vader

“Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is.

Vaders in het geloof kennen Jezus. Ze zijn ook alleen nog maar gericht op Jezus.

Ze kennen eenvoudigweg hun Maker en weten dat ze bij Hem terecht kunnen. Alles wat ze doen, doen ze ook echt voor Hem en ze worden dus ook niet teleurgesteld meer als mensen ze afwijzen of er scheuringen of meningsverschillen zijn in een gemeente. Ze kennen de bron van leven en de bron van identiteit en hebben hun vlees afgelegd. Ze zijn niet meer afhankelijk meer van de resultaten van hun doen en laten of de mening van anderen, maar alleen maar van de vraag of ze Gods wil doen. Ze zijn niet meer afhankelijk van omstandigheden, de goedkeuring van anderen of de mate waarin God door hen heen werkt om hun identiteit te ervaren.

Omdat hun identiteit en levensgeluk afhangt van intimiteit met hun Maker zijn ze vanzelfsprekend vruchtbaar. Je bent niet meer afhankelijk van goedkeuring of afkeuring en je bent vergevingsgezind. Dat is ook heerlijk voor anderen, die als vanzelf om je heen tot bloei zullen komen!

Volwassen worden in het geloof is zo belangrijk om een stabiele, vruchtbare en krachtige christen te zijn. Je bent niet meer afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Je weet wie je bent in Christus en je weet wie Christus is. Je kent Hem, je hebt een levende relatie met Hem. Je hebt jouw identiteit gevonden in de enige echte Identiteit, in de I AM.

 

(Samenvatting van een gedeelte uit de I AM training voor jonge mannen)

ps: Het mooie is, dat je in het geloof sneller op kan groeien dan in het natuurlijke. Je geestelijke mens is niet gebonden aan tijd of groeiregels zoals je lichamelijke mens. Ik zal hier binnenkort een blog over schrijven.

 

 

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!