Verbinden.

Verbinden…? We hebben bewust voor dit woord gekozen omdat wij geloven in verbinding, in verbonden zijn met anderen. (Efeze 3:17-21)  De Bijbel gebruikt heel mooi het beeld van het Lichaam van Christus, om het functioneren van gemeenschap te beschrijven. En lichaam met al haar onlosmakelijk verbonden lichaamsdelen. (1 Korinthe 12:18-21) Niet los van elkaar functionerend maar in verbondenheid. (Colossenzen 2:19)

“God positioneert ons als Zijn kinderen zo, dat we ergens altijd afhankelijk zijn van elkaar, opdat we ook juist in elkaar Hem ontmoeten en Hij vreugde vind in onze verbondenheid.”

Functioneren in verbondenheid;
Dat is ook van toepassing op onze bediening. Wij willen heel graag in verbondenheid functioneren met anderen die als een ander deel van het Lichaam functioneren. Het was één van de diepste verlangens van Jezus dat wij zo zouden functioneren in eenheid. (Johannes 17:20+21)

En in die verbondenheid worden onze avonturen met God, ook jouw avonturen en onze getuigenissen van wat God in mensenlevens doet, ook jouw getuigenissen. (1 Korinthe 12:26)

Drie gebieden om te verbinden.

Onderstaand zijn de drie belangrijke gebieden waarin wij als bediening echt verbondenheid met jou nodig hebben. Je krijgt per onderdeel een toelichting door te klikken op de ‘+’ voor het genoemde gebied.

Gebedsdekking en -input, de luchtmacht…

Ook voorbede en profetisch gebed is een unieke manier van verbondenheid. Als jij een verlangen hebt om je echt actief met ons te verbinden met gebed dan zijn we daar echt dankbaar voor. We houden wekelijks gezamenlijk gebedsmeetings via zoom. Maar je kan ook op afstand betrokken zijn als bidder voor onze bediening.

Als deel van onze Support Family verwachten we wel een maandelijkse betrokkenheid en input vanuit jou als bidder. Dit kan helemaal op jouw manier uiteraard. Wij zullen gebedspunten naar jou verstrekken, maar meer nog kijken we uit naar wat God door jou heen spreekt tot ons. 

Wil jij met ons verbonden zijn in onmisbaar gebed? Wordt ook deel van onze “Support Family” Meer over onze Support Family? Klik hier

Doorlopende financiële ondersteuning.

Als bediening zijn wij volledig beschikbaar voor Gods Koninkrijk en Hij geeft ons dromen, strategieën, ideeën en verlangens. Die overgave maakt ons afhankelijk van mensen die met ons mee durven dromen. Gedeelde dromen, gedeelde verlangens. Onze vaste donateurs, die wij daarbij echt nodig hebben, zien we daarom ook als onze familie. Een groep mensen die van je houden, met je meeleven, je aanmoedigen, zegen en je ook feedback geven. Als je kiest voor een terugkerende financiële bijdrage, dan wordt je deel van onze “Support Family”. Meer over onze Support Family? Klik hier

ANBI Aftrekbaar van de belasting.
ANBI: Donaties verlopen via de Stichting I AM, maar worden geoormerkt voor onze persoonlijke bediening. Stichting I AM is een ANBI. Dat maakt donaties aftrekbaar van uw belasting, binnen de daarvoor geldende regels.

Extra voordeel met Periodieke Gift.
Terugkerende betalingen kunnen extra voordelig zijn, omdat ze onbeperkt en totaal aftrekbaar zijn, als ze voor meerdere jaren worden vastgelegd. Hiermee bied je ons nog meer zekerheid en is er sprake van extra belastingvoordeel. Hier is een bijzondere formulier, overeenkomst met stichting, voor nodig. Vraag deze aan via albert@iamloved.nl

Klik hier voor een uitleg van de belastingdienst over het verschil tussen Gewone Giften en Periodieke Giften

Eenmalige financiële ondersteuning.
We hebben vele dromen en verlangens van God ontvangen die we waar willen maken en hebben u giften en steun daarbij heel hard nodig.
Als u direct eenmalig wil doneren klik dan hier, we zijn heel dankbaar voor iedere bijdrage.

Wel geven, geen support family?
Dat kan uiteraard. Sowieso is het deelnemen vrijblijvend en uiteraard ben je ook vrij om te geven zonder dat je geconnect raakt met onze bediening. Dit kan je aangeven in het betaalformulier.

Praktisch dienen.

Jaren lang zijn wij gezegend geweest door te mogen dienen in andere bedieningen. We hebben daar zo ontzetten veel van mogen leren, naast het plezier end e zegen die er direct altijd ook in was voor onszelf.

Wij zoeken die connectie met mensen. Er zijn altijd handen nodig voor het organiseren, voorbereiden en opbouwen van events. Ook tijdens de events hebben we bouwers, sjouwers, liefdevolle hosts, en krachtige bidders en aanbidders nodig. Als je, je aanmeld als onderdeel van onze “Support Family” dan verwachten we dat je als vrijwilliger minstens 2 keer per jaar meehelpt tijdens een event.

Wordt ook deel van onze “Support Family” Meer over onze Support Family? Klik hier

Deel van onze Support Family?

Voor alle mensen die deel zijn van onze Support Family, hebben we o.a. 4 keer per jaar een exclusief family-event. Op deze events brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen, bespreken we nieuwe plannen en ontwikkelingen, en vieren we vooral ook de verbondenheid! En nog meer leuke dingen namelijk;

  • De laatste week van iedere maand een exclusieve en uitgebreide “Support Family Letter” met getuigenissen, verslagen, updates en een vooruitblik.
  • In de “Support Family Letter” zullen we ook persoonlijkere zaken delen vanuit ons hart en leven.
  • Februari en Augustus een “Support Family Breakfast”.
  • Mei en November een gezellige “Support Family Dinnernight”.
  • Als lid van onze “Support Family” krijg je korting op de events en scholen.
  • Als lid van onze “Support Family” heb je de mogelijkheid tot voorinschrijving van events en scholen.

Giften:

Om de visie die God ons geeft te realiseren zijn we afhankelijk van giften en inkomsten die we genereren met onze bediening.

Onze bediening is onderdeel van de Stichting I AM. Dit is een ANBI geregistreerde stichting. Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wij zijn ontzettend dankbaar als u onze bediening financieel wilt ondersteunen en zo ons werk mogelijk wilt maken.

U kunt in onderstaand formulier een keuze maken hoe en hoe vaak u ons wilt ondersteunen. Eenmalig, maandelijks etc. Voor terugkerende giften wordt er direct een machtiging gegeven door een eerste betaling via iDeal te voldoen. U kunt dit uiteraard ook ten alle tijde weer afzeggen.

Bedrag

Onze bediening valt onder de Stichting I AM. Dit is een ANBI geregistreerde stichting. Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Wij zijn ontzettend dankbaar als u een financiële ondersteuning wilt leveren aan ons werk.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Hebreeën 11:6

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.
Romeinen 14:17-18

‘En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.’

‭‭Ezechiël‬ ‭47:12‬

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Matheus 28:19-20

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!