Profetisch woord: schouder aan schouder, zij verdringen elkaar niet.

God bepaalde me vanmorgen bij de urgentie, in het nu, van deze tekst uit Joel. Waarin we lezen hoe Zijn leger opstaat. Een leger wat uitgaat onder Zijn zalving en kracht. Een leger wat niet tegen te houden is; “Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden”

Dit is de tijd waarin we leven.
Het leger wat opstaat.

‘Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af. Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden. Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?’
‭‭Joël‬ ‭2‬:‭7‬-‭11‬ ‭HSV‬‬

De essentie van dit leger is, zo liet God me zien gelegen in dit principe; “ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af. Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg.”

Wees niet bezig met wat een ander doet of moet. De vraag is, wat vraagt God van jou? En ga dat doen! Geeft dat alle aandacht. Breek door de weerstand, klim door de vensters die God voor jou openzet. Storm op jouw stad af, een tegen jouw muren op, klim op de huizen die God jouw aanwijst.

Schouder aan schouder. Naast elkaar. Dit is super essentieel. Een boodschap voor iedereen die zijn/haar positie in dit leger inneemt. Wat is jouw pad, wat is jouw doel, wat is jouw weg. Deze essentiële informatie maakt dat je vrij komt van jaloezie, trots en minderwaardigheid. Maakt dat je vol zal zijn van vreugde, terwijl je land inneemt voor de Koning.

Naast elkaar in de strijd, naast elkaar in de oogst. De generaties, jong en oud, mannen en vrouwen. Bewust van eigen roeping en missie. Niet bezig met wat een ander doet. Niet bezig met hoe een ander het doet. Maar gefocust op wat God vraagt en dat onstopbaar uitvoeren.

Welkom bij dit leger. Een leger wat zich snel uitbreidt. Zoals geschreven staat “Een groot leger, zeer groot.” Wat herstel brengt in gebrokenheid. Land inneemt voor Gods glorie. Gefocust op Hem!

Voor de Koning en Zijn Koninkrijk. ❤️🔥

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!