School of Spirit & Senses (Online)

Je geestelijke zintuigen ontwikkelen!?

Geestelijk zintuigen? Misschien is je eerste reactie wel… wat is dat? Klinkt wat vaag en zweverig!? Dat is het zeker niet! Waar we je in willen meenemen, vanuit Bijbels gefundeerd onderwijs, is een bewustwording van wat God jou wil geven. Een bewustzijn wat je leven met God verder zal verdiepen, intuïtiever, eenvoudiger en rijker zal maken.

“Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.” Hebreeën 5: 14

Dat ene zinnetje in die Bijbeltekst “die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben” leidde voor ons enkele jaren geleden tot een geweldige ontdekkingstocht in het woord van God en ook in de praktijk van ons dagelijks leven. Net zoals je gewone zintuigen; horen, proeven, ruiken heb je dus geestelijke zintuigen ontvangen die je mag gaan ontwikkelen zoals deze Bijbeltekst zegt.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!