Vision to victory.

Ik zie de woorden geschreven worden in wolken die als een beschutting waren tegen de felle zon en die als een vuur waren in het donker. Vision to victory. Zoals de Israëlieten hun positie onder de wolkkolom innamen, om naar het beloofde land te komen, zo roept God jou en mij naar onze positie. Vision to victory. Positioneer je in Gods visie voor jouw leven, zodat je vanuit bescherming en in Zijn kracht doorbreekt in jouw bestemming.

Visie naar de overwinning. In 2023 zal het herstel van het Lichaam van Christus doorbreken. Deze doorbraak vraagt om jouw visie. Als er geen visie is, is er slechts verwarring, verwildering, verwijdering en verwatering. Verwarring onder Gods kinderen, verwildering van ons land, verwijdering in plaats van eenheid onder Christenen en verwatering van de boodschap van het evangelie.

Visie komt van visioen, iets gezien hebben, en is het door God gegeven profetische zicht op de bestemming die God heeft voor bedieningen en levens. Geen visie, is geen richting. Geen visie is, geen doorzettingsvermogen. Want visie geeft de kracht, om door te zetten in momenten dat het moeilijk is. Je hebt het immers ‘gezien’. Visie is nodig zodat er een focus is op wat God vraagt van ieder, en we niet elkaar na gaan lopen doen. Een lichaam bestaat uit zoveel delen, visie maakt duidelijk waar je past en beweegt in het Lichaam van Christus.

Het soort visie waar God over sprak, is niet het soort visie waarmee een bedrijf of in de politiek wordt geleid. Dat is visie die ontspruit aan menselijk denken. Dit soort visie komt van mensen, en leidt niet verder dan een tijdelijk doel of bestemming. Gods visie brengt echter eeuwigheidsperspectief. Het gaat om visie die God geeft vanuit Zijn openbaring en de ontmoeting met Hem. Een ontmoeting met Hem die Overwinnaar is. Visie naar de victorie!

Deze visie zal je helpen om te focussen op wat God wel aan het doen is, in plaats van je te ontmoedigen met wat er nog niet is. Het zal het lichaam van Christus verenigen, juist omdat verscheidenheid zichtbaar wordt. Niet langer als een bokser met de vuisten in lucht slaan (1 Kor 9:26b). Zoek naar visie, omarm die woorden die God spreekt tot je hart en bevestigt door Zijn Woord, profetie en gebed.

Heb je zelf (nog) geen duidelijke visie ontvangen, verbindt je dan met de visie van iemand anders, verbind je met een van de plaatsen waar Gods visie al is doorgebroken. Ben je geen visiedrager, kies dan een wapendrager te zijn, van een beweging of persoon die visie draagt. Durf je te geven en te verbinden en de overwinning zal er zijn! Je, in het bijzonder ook een oproep om wapendrager te durven zijn voor iemand in je omgeving. De visie van Jonathan, bevestigd en gedragen door zijn wapendrager, bracht een enorme overwinning. (1 Samuel 14)Heb je zelf (nog) geen duidelijke visie ontvangen, verbindt je dan met de visie van iemand anders, verbind je met een van de plaatsen waar Gods visie al is doorgebroken. Ben je geen visiedrager, kies dan een wapendrager te zijn, van een beweging of persoon die visie draagt. Durf je te geven en te verbinden en de overwinning zal er zijn! Je, in het bijzonder ook een oproep om wapendrager te durven zijn voor iemand in je omgeving. De visie van Jonathan, bevestigd door zijn wapendrager, bracht een enorme overwinning. (1 Samuel 14)

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!