Ik zag zijn Heiligheid verschijnen. Zijn Ontzagwekkende aanwezigheid op een afgevlakt gedeelte op een berg. Dit is ‘een dorsvloer’, hoorde ik, en daarbij de woorden ‘de wan is in Zijn hand’.

Het is een nieuwe shift in het seizoen waar God in beweegt in ons Nederland. Geen seizoens verandering, maar een andere fase in het seizoen. Alles wat niet leeft wordt gesnoeid om tot leven te komen of valt af in storm en wind. Twee jaar geleden sprak God over 2020, hoelang hinken jullie nog op twee gedachten, kies wie je zal dienen God of de wereld. Niet langer met 1 been in de wereld en 1 been in het Koninkrijk van God. God laat het niet langer toe. En dit woord is eigenlijk op opvolging, een shift, een andere fase, waarin God laat zien in het komende jaar intenser, maar heel anders, zal schudden om het kaf en het koren verder te scheiden.

Klinkt bijna veroordelend hè, maar dat is het niet. Want er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Het is geen veroordeling maar wel beoordeling. Er is natuurlijk altijd genade, er is altijd een weg van bekering terug naar God. Zijn armen zijn wagenwijd open. Maar het is een beoordeling zoals een kundig tuinman beoordeeld wat er gesnoeid moet worden om zijn gewassen gezond en vruchtbaar te houden.

De shift die ik zag, verwijst naar deze tekst;
‘Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.’
‭‭Mattheüs‬ ‭3‬:‭12‬

Wat is die dorsvloer en die wan in Zijn hand en waarom richt God die focus op komend jaar. Het zijn begrippen, in de context, van de tijd dat mensen nog met de hand zaaide en oogstte. Het graan wat was geoogste, was nog niet geschikt als zaad of om gemalen te worden om er voedsel van te maken. Het graan moest geschikt gemaakt worden. Het graan bevind zich nog in de aar, en om de graankorrel heen zit een beschermend laagje, een vlies wat mee opgegroeid was en de korrel heeft beschermd. Maar beide verhinderen in deze fase om de korrel tot bestemming te brengen. Dorsen maakt dat de korrel los kwam van oneetbare delen, het wannen maakte dat de korrels achterbleven en de kleinere oneetbare delen weg werden genomen door de wind.

Dorsen, ik zie dat het proces al plaatsvind. Die is het niet langer kunnen hinken op twee gedachten. De druk, de aanvallen, de manier waarop er geschud wordt maakt dat de graankorrels los komen van de aren waarmee ze opgegroeid zijn. Loskomen van verwachtingen, los komen van verleden, los komen van religie.

Nu is de tijd, de fase, van de Wan in Zijn hand. De wan is een simpel gereedschap, een platte mand, waar het graan in zit en wordt opgeworpen. De wind doet het werk. Want het neemt als het stof en gruis en onverteerbare vliesjes mee, de graankorrels vallen terug in de mand. Klaar, gezuiverd en gereed om tot hun bestemming te komen.

Focus je niet op wat wegvalt of wegwaait. Focus je niet op wat religie allemaal belangrijk vind. Focus je niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want God gaat dit jaar het kaf verder scheiden van het koren. Want het koren moet gebruikt worden als voorbereiding van de lente, en van de oogst die zal komen.

Koren wat zuiver is en gezaaid zal worden in gerechtigheid, geoogst zal worden in liefde en wat ons Nederland vrijzet om de regen van Gods Glorie als een uitstorting te ontvangen. (Hosea 10:12)

De wan in Zijn hand. 2023, zal zuiveren wat gezuiverd moet worden, zodat het Lichaam van Christus verder gezond wordt. De wan in Zijn hand. De betrouwbare, doorboorde, liefdevolle handen van de Koning de Koningen.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!