Jouw vrijheid begint met deze vraag; “waar is Gods Geest niet?”
Jouw vrijheid begint met deze misschien wat vreemde vraag; “waar is Gods Geest niet?” Heb even het geduld om me in deze post te volgen om dit verder uit te leggen.

Bijbels gezien is vrijheid is het tegenovergestelde van zonde.
Zonde is namelijk (hamar’tia) wat letterlijk betekend; ‘je doel missen’.
Vrijheid is (eleuthe’ria) is dat je tot je doel komt, tot je bestemming komt. Het leven leeft zoals het door God bedoeld is.
Zonde is onderworpen zijn aan de zinloosheid, doelloosheid van deze wereld. Je bent een slaaf. Je kan niet tot je doel komen. (1)
Vrijheid is dat je los staat van deze slavernij en keuzes kan maken die tot bestemming, zingeving leiden.

De Bijbel leert ons dat op de plekken waar de Geest van de Heer kan komen, dat daar Vrijheid is (2)
Daarom het is goed om jezelf af te vragen, waar is Gods Geest nog niet? Waar is Gods Geest nog niet welkom ‘in’. Als Gods Geest niet in je vriendschappen, huwelijk, seksleven, keuzes, financiën, je werk, je kerk, je omgang met jezelf, je social media uitingen, je aankopen, je uitspraken, je omgang met anderen ten volle aanwezig is, dan is er dus geen vrijheid.

En Gods Geest is géén indringer. Je zult Hem moeten uitnodigen. Ruimte moeten geven, ruimte moeten maken. Want Hij moet erin komen en dan zullen de dingen die zou belemmeren jezelf te zijn en tot bestemming te komen zoals; onvergevingsgezindheid, onreinheid, ontevredenheid, jaloezie verdwijnen.
En dat maakt je vrij. Zo vrij dat je in staat bent om keuzes te maken die goed zijn voor jezelf en voor anderen. Zo vrij dat niet langer omstandigheden, gevoelens en verwachtingen van anderen bepalen wie je bent en wat je doet of voelt, maar jijzelf vanuit de relatie met God deze dingen bepaald.

Ik wil je vandaag uitdagen om gewoon eerlijk te zijn. God is niet op zoek naar jouw marketingverhaal, opgepoetst en perfect. God is op zoek naar jou! Met als je gebrokenheid, falen en gebreken. Hij is niet gestorven om iets wat perfect is te redden, maar om zondaars, gebroken mensen zoals jij en ik vrij te zetten om een nieuw leven op te bouwen waarin Zijn Heerlijkheid zichtbaar wordt en wij tot ons doel komen.

Dus neem eens wat tijd met God en stel deze vraag eens; “waar is Gods Geest niet?”
1. Wees vooral eerlijk, schrijf de antwoorden die in je opkomen op.
2. Bespreek het eenvoudigweg met God, waarom je Hem nog niet ten volle kan toelaten of kan ervaren in bepaalde gebieden. Focus op jezelf en je eigen rol, niet op de invloed van anderen.
3. Vraag Hem om inzicht, wijsheid en strategieën om Gods Geest meer ruimte te geven in die gebieden.
4. Bid hardop, belijd je tekortkomingen en ontvang vrijheid, hoop en vrede. Ontvang de Heilige Geest die vrijmaakt.

‘Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’
‭‭Johannes‬ ‭8:34-36‬ ‭HSV‬‬
—-
(1)
Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de >>zinloosheid<< onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de >>slavernij<< van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.’ Romeinen‬ ‭8:19-22‬ ‭HSV‬‬
(2)
‘Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.’
‭‭2 Korinthe‬ ‭3:15-18‬ ‭HSV ‬‬

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!