Het lam wat zonder iets te zeggen laster en afwijzing over zich heen liet komen, ervoor koos om weerloos te zijn. De pastorale herder Jezus die met ieders gevoelens rekening hield. Vredebrenger, vriend van zondaars en eindeloos genadig.

Er is ook een hele andere kant van Jezus.

De Leeuw die brult en eigenlijk nergens bang voor is, behalve dan om verlaten te worden door zijn Vader. Een Jezus die de touwtjes in handen neemt. Letterlijk de touwtjes in handen neemt waar dat nodig is! “En nadat Hij (Jezus) een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij [op de grond] en de tafels keerde Hij om. En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.”
Het moet een immense autoriteit en kracht geweest zijn. Daar wordt de Leeuw zichtbaar. Geen enkel compromis, geen overleg, geen achterkamertjes, geen processen, geen overgangsregelingen, geen uitstel, geen rode loper, geen waarschuwing. Alleen de Koninklijke weg van Koning Jezus. Een paar touwtjes in de juiste handen en de tempel wordt volledig gereinigd.

Zijn motivatie kwam uit de hemel. Het was de bewogenheid, de toorn, de Liefde van Zijn Vader die in Hem was uitgestort. “En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.” (Johannes 2:17) Ik herken dat echt. De pijn van God over kerken die weinig leven voortbrengen, geen zoons en dochters opvoeden, die gerunt worden als een business en compromissen sluiten met de wereld. Het brandt in me, dag na dag, ochtend na ochtend. Het verteert en verlamt me bijna, omdat ik nog niet precies weet wat ik ermee moet.
Wij mogen/moeten weer gaan opstaan in deze daadkracht, in Leeuwenmoed. We moeten deze liefdevolle maar krachtige onverzettelijkheid herontdekken en herontwikkelen.

Ik wil ervoor gaan. De ijver voor Gods huis heeft ook mij aangeraakt. Het brandt in me, verteert me soms bijna. En niet alleen in mij, maar ik zie het ook in vele mensen om mij heen. ‘One awakes, awakens another’. God is aan het werk. We moeten leren de touwtjes in handen te nemen zoals Jezus. We moeten leren zeggen ‘hier sta ik, ik kan niet anders’ zoals Maarten Luther. De bereidheid hebben ons leven te verliezen omwille van het goede nieuws.

Vader, ik wil de touwtjes in handen nemen. Niet bang zijn om de passie die U zelf heeft doen ontbranden in mijn hart, handen en voeten te geven. Ik wil compromisloos en onwankelbaar zijn wat Uw genade en waarheid betreft. Ik wil een extremist zijn, extremist in het zichtbaar maken van Uw kracht en liefde. Neem mij, vorm mij, vul mij, kneed mij. Ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!