Denken is een werkwoord!?
Je gedachten zijn geen stuurloze explosies.
Denk maar eens aan een groene vis.
Of een blauwe kip.
Bedankt, dat ik even je gedachten mocht beïnvloeden.
Vanaf hier moet je het wel weer zelf doen, dat denken! Of beter nog, samen met Jezus, Hij is de Waarheid.
-Je mag elke gedachte, die niet van Hem, is opsluiten achter de tralies van Gods waarheid!
‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,’
‭‭2 Korinthe‬ ‭10‬:‭5‬ ‭
-Bedenk wat? Bedenk dat!
‘Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.’
‭‭Filippenzen‬ ‭4‬:‭8‬ ‭
-Laat Zijn gedachten toe!
‘Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.’
‭‭1 Korinthe‬ ‭2‬:‭16‬ ‭
-Bedenk de juiste dingen!
‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’
‭‭Kolossenzen‬ ‭3‬:‭2‬-‭3‬ ‭
-Je kunt een keuze maken waar je, je denken door laat beïnvloeden. Worship, Gods Woord, positieve geest vervulde mensen om je heen of televisie, netflix, onreinheid, ontevredenheid en negativiteit?
-Je kunt dus een keuze maken waar je aan denkt. Hoe moeilijk dat soms ook is. Gods geest die verenigd is met jouw geest zal je erbij helpen!
‘Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.’ 1 Korinthe‬ ‭6‬:‭17‬
-Denken is dus een werkwoord, wat je zelfs in alle ontspanning en rust kan bewerken.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!