Wandel met God!

Deze schoenen heb ik gekregen voor vaderdag. Een geweldig cadeau van mijn vier lieve zoons. Ze hebben het ontwerp van mijn eerste schoenen nagemaakt. De Nike Air Max die ik ooit kocht van de opbrengsten van mijn krantenbaantje.

Omdat ze ‘gecustomized’ waren, was er ook een mogelijkheid om een persoonlijke tekst aan toe te voegen. Dat is ‘Wandel met God’ geworden. Een uitdrukking van mijn diepste verlangen om iedere stap die ik zet met God te zetten.

Onlangs sprak ik over ‘Wandelen met God’ en ik deel jullie graag mijn aantekeningen van deze preek;

We zijn gemaakt om met God te wandelen:
– Jezus op aarde “volg mij”
– Jezus ik ben de “weg, waarheid en leven” een weg is om te bewandelen
– Adam wandelde al met God

‘En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.’
‭‭Genesis‬ ‭3:8-10‬ ‭HSV‬‬

>> wij zijn misschien veranderd maar God niet
>> God wil met ons wandelen
>> roept nog steeds elke dag naar jou en mij “Waar ben je?”

Christenen zijn mensen van ‘de weg’
‘en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.’
‭‭Handelingen‬ ‭9:2‬ ‭HSV‬‬

‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
‭‭Johannes‬ ‭14:6‬ ‭HSV‬‬

‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;’
‭‭1 Petrus‬ ‭2:21‬ ‭HSV‬‬

Jezus wandelde met de Vader;
‘Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.’
‭‭Johannes‬ ‭5:19-20‬ ‭HSV‬‬

– Zo koos hij zijn discipelen/ vrienden
– Zo wist hij waar hij voor moest bidden
– Zo wist hij waar hij heen moest
– Welke keuzes hij moest maken
– Hoe weet je anders je bestemming
– Hoe weet je anders de keuze van je partner
– Hoe weet je anders of die baan geschikt is
– Hoe weet je ander troost te vinden in pijn, verdriet, verlies
– Hoe weet je anders hoe en waar God mensen wil aanraken of genezen?

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”
1 Johannes 4:17

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.’
‭‭Johannes‬ ‭14:12‬ ‭HSV‬‬

– kunnen wij zo wandelen? Als Jezus?
– Niet zelf, maar wel door de Geest
– Wij hebben de Heilige Geest ontvangen!

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.’
‭‭Galaten‬ ‭5:16‬ ‭HSV‬‬

‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
(….)
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u
>> de weg wijzen << in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.’ ‭‭Johannes‬ ‭16:7, 13-15‬ ‭HSV‬‬ >> Wandelen is metafoor voor leven met/door Jezus.
Wandelen is;
– Ontspannen
– Verbindend
– Praten en luisteren
– Echtheid > Vieze schoenen
– Tijd voor vrij maken
– Avontuur, niet voorspelbaar
– Samen, horizontaal en verticaal
– Heeft een doel, onderweg naar…
– De juiste schoenen (wandelen in wat god heeft voorbereid) >> die Nikes lopen echt heel erg lekker

‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,’
‭‭Kolossenzen‬ ‭2:6‬ ‭HSV‬‬

Zoals… je hem hebt aangenomen
– in overgave
– In vrijheid
– In toewijding
– In veiligheid
– peri-pateō / omwandelen, in vrijmoedigheid

‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’
‭‭Efeze‬ ‭2:10‬ ‭HSV‬‬

In een tijd van TikTok, bingewatchen en snel, sneller, snelst, overprikkeling …. :
– Is wandelen een keuze die je moet maken
– Is tijd vrij maken in ‘de namiddag’ ee keuze die je moet maken
– Is ruimte geven aan de HG een keuze die je moet maken
– De dingen die goed voor ons zijn vragen altijd om een keuze en een inspanning… sporten, gezond eten

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.’
‭‭Johannes‬ ‭14:12‬ ‭HSV‬‬

>> Wil je met Hem wandelen?
>> Mag de Geest je aanraken daarin?
>> Pak je de uitgestoken hand van God om samen te wandelen?

‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht’
‭‭Efeze‬ ‭5:8‬ ‭HSV‬‬

‘namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
(…)
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’
‭‭Johannes‬ ‭14:17, 26‬ ‭HSV‬‬

#wandel #metGod #Geloof #overdenking #schoenen #wandelen

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!