Even kort iets over de Heilige Geest. Wat mij opviel aan de onderstaande tekst die gisteren de tekst van de dag is in de bijbelapp;
Als u die slecht bent(1), uw kinderen dus goede gaven weet te geven(2), hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven (3) aan hen die tot Hem bidden?
Lukas 11:13

1. Wij zijn slecht.
Belangrijk uitgangspunt wat tegenwoordig, vreemd genoeg, behoorlijk ter discussie staat. Maar als je dit uitgangspunt loslaat, is het evangelie zinloos en krachteloos. Een mens is, in zichzelf, slecht.

2. We doen wel eens goed.
Ondanks dat we slecht zijn doen we wel goede dingen. Zoals goede gaven aan onze kinderen geven. En we doen wel meer goede dingen, ergens in ons sluimert een schaduw van een Goede God naar wiens beeld en gelijkenis we gemaakt zijn.

3. De Heilige Geest is beschikbaar als je erom vraagt.
Noch het feit dat je slecht bent, noch het feit dat je weleens iets goed doet is daarop van invloed. De Hemelse Vader is goed, dat is de basis waarop wij de Heilige Geest mogen vragen en verwachten in ons leven.
Het gaat niet om jouw goedheid!

De volgorde is belangrijk!
Logisch en gelukkig dat het ontvangen van de Heilige Geest niet afhangt van onze ‘goedheid’ want de Heilige Geest zal je helpen om meer op Jezus te gaan lijken. Je hebt Hem nodig om te groeien. Je hoeft niet eerst te groeien of heiliger te worden om Hem te ontvangen. Je moet Hem ontvangen om te groeien en heiliger te worden.

Ik had de indruk dat ik deze gedachten even moest delen. Bid vandaag om Gods Heilige Geest in je leven te ontvangen, in de wetenschap dat een Goede Vader het je geeft, ook al ben je slecht, ongeschikt, heb je gefaald of wat dan ook. Het gaat niet om jouw slechtheid en falen, maar Godzijdank om Zijn Goedheid!

Bid je mee?

Gezegende zondag!

Albert

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!