Giften:

Wij zijn uiteraard ontzettend dankbaar als u een verlangen heeft om onze bediening financieel te ondersteunen!

U kunt uw bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer of het formulier op deze pagina gebruiken.

Stichting I AM
NL49 INGB 0008 1221 12

Via onderstaand formulier kunt u een eenmalige gift overmaken of wanneer dat uw voorkeur heeft ons machtigen tot maandelijkse incasso. U kunt zelf de hoogte van het bedrag ingeven.

Stichting I AM is een ANBI geregistreerde stichting. Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Wij zijn ontzettend dankbaar als u een financiële ondersteuning wilt leveren aan ons werk.

Contactformulier:

U kunt onderstaand formulier gebruiken om uw gift over te maken via IDEAL.

Naam

E-mailadres*

Bericht

Bedrag €*‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ Mattheüs 28:19