De stiekem verslaving aan zelfbevrediging van vrome christenen!

Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; (‭Kolossenzen‬ ‭2‬:‭8-9‬ NBG51)

Bijzonder dat hier zo duidelijk staat dat we op moeten passen om niet meegesleept te worden. Laat je niet meeslepen door door zogenaamde wijsheden of lege onzin. Scherp blijven zegt Paulus. Laat je niet verleiden tot allerlei menselijke dingen, ideeën, tradities, gewoontes.

Dit gaat niet over mensen uit de wereld, maar over de mensen in de kerk. Dit gaat over mensen die verstrikt raken in nieuwe wetten. Iets verderop schrijft Paulus namelijk: Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; (‭Kolossenzen‬ ‭2‬:‭20,21)

Waarom is Paulus daar zo duidelijk en zo fel in? Hij weet als ex-schriftgeleerde heel goed dat al die zogenaamde kennis en regels je van alle vrijheid beroven.

En hij weet ook heel goed dat het juist de vrijheid in Christus is, die een gelovige krachtig en sterk maakt en de Heilige Geest ruimte geeft om te bewegen door ons heen.

Een ander punt is dat hij weet dat zulke dingen je beroven van de juiste focus. Je moet bezig zijn met Christus, met je relatie met God. Niet met allerlei verzinsels en tradities want die maken een relatie juist ingewikkeld en zelfgericht.

Of in Paulus eigen woorden, het is allemaal zelfbevrediging: “Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) —-tot bevrediging van het vlees—.” (‭Kolossenzen‬ ‭2‬:‭23‬ NBG51)

In elke relatie kunnen gewoontes helpen om de relatie te bouwen en te onderhouden. Tenminste de goede gewoontes. Want dat sleur verstikkend is en voorspelbaarheid een relatie bedrukt daarvan weten we allemaal uit ons eigen leven wel wat voorbeelden. En dat het zelf bevredigen van je eigen vlees in een relatie ook niet echt prikkelt tot gemeenschap en intimitiet daar hoef je ook geen seksuloog voor te zijn.

Maar wat als de sleur er een beetje in gekomen is in je relatie met God? Je bidt wel, maar uit gewoonte, je prijst Hem wel, maar niet met je hart. Je maakt wel tijd voor Hem, maar vooral op zondag in de kerk, je hebt Hem wel lief, maar vooral in je denken. Je doet dingen, laat dingen, viert dingen maar het zijn allemaal ‘dingen’ en Hij zelf is er niet in.

In Kolosenzen 3 beschrijft Paulus hoe we kunnen worden verlost van deze hang naar zelfbevrediging. Er zijn namenllijk ook goede tradities en gewoonten! In Kolossenzen 3 beschrijft Paulus er een paar: je vlees doden, God aandoen, elkaar vergeven, de liefde aandoen, het woord van God rijkelijk in je laten wonen, God danken en prijzen met mooie psalmen en gezangen. En als we naar het leven en onderwijs van Jezus kijken weten we ook dat het belangrijk is om Gods liefde en kracht uit te delen, tijd met God te hebben en de samenkomsten te bezoeken.

Er is een medicijn tegen al die onzin die probeert je denken te infiltreren en je geloofsleven te verzuren en te ontkrachten en te versuffen.

Er is een medicijn om af te komen van die verslaving aan zelfbevrediging. Leg al die onzin en leegheid af. Richt je op het voorwerp van je liefde. Zoek de dingen die boven zijn en je relatie met God zal bloeien en groeien als nooit te voren.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!