Hoe goed ken jij God?

Soms is je denken over God echt gevangen in een betonnen muur van traditie, verkeerde voorbeelden, nare ervaringen met religie en je eigen teluerstellingen.
Ik weet een ding zeker, het is alle waard om God echt zelf als een persoon in een levende relatie te leren kennen!

Hoe? Lees gewoon zelf hoe hij zich openbaart in de Bijbel en vraag daarbij de Heilige Geest om inzicht.
Als je de Bijbel zo gaat lezen, zal je, je verbazen over hoe God zichzelf laat zien aan jouw!

Paar voorbeelden:
Wil je feesten?
Dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. (Psalmen 100:2)

Wil je weten wat je moet doen?
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. (Psalmen 16:11)

Wil je kracht?
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. (Psalmen 105:3-4)

Wil je God daten?
En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here. (Ezechiël 39:29)

Wil je avontuur?
En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. (Genesis 32:30-31)

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!