Hoe goed ken jij God?

Soms is je denken over God echt gevangen in een betonnen muur van traditie, verkeerde voorbeelden, nare ervaringen met religie en je eigen teluerstellingen.
Ik weet een ding zeker, het is alle waard om God echt zelf als een persoon in een levende relatie te leren kennen!

Hoe? Lees gewoon zelf hoe hij zich openbaart in de Bijbel en vraag daarbij de Heilige Geest om inzicht.
Als je de Bijbel zo gaat lezen, zal je, je verbazen over hoe God zichzelf laat zien aan jouw!

Paar voorbeelden:
Wil je feesten?
Dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. (Psalmen 100:2)

Wil je weten wat je moet doen?
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. (Psalmen 16:11)

Wil je kracht?
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. (Psalmen 105:3-4)

Wil je God daten?
En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here. (Ezechiël 39:29)

Wil je avontuur?
En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. (Genesis 32:30-31)

Written by : Albert van der Heide

Wij zijn Albert en Michelle van der Heide. Al bijna 20 jaar getrouwd en vader en moeder van 4 geweldige zoons. We vinden het heerlijk om samen vol passie en enthousiasme te bewegen in het koninkrijk van God. We ervaren in onze bediening dat zoals de Bijbel het zegt: “Het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht” hoewel we ook in woorden graag Gods liefde uitdelen.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP DE HOOGTE VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Nieuwsbrief

inschrijven bij Up2date. Onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en alle events en trainingen.

Fijn als je betrokken wilt zijn!

Leave A Comment