Waar de waarheid komt moet de leugen wijken. Christen zijn is eigenlijk zo eenvoudig. En er is eigenlijk maar 1 Waarheid. Dat is God zelf en wel in het bijzonder hoe hij zich heeft geopenbaard in Jezus.

Dus moet je Jezus leren kennen om vol te worden van de waarheid en leugens te ontmaskeren en uit je leven te krijgen. Je moet gaan zien hoe volmaakt God is en hoe jij bent gemaakt naar zijn beeld en hoe hij dat beeld in jouw wil herscheppen als je leert om in Christus te zijn.

En onderschat de kracht van de leugen nooit daarmee begon het allemaal een halve leugen van de vader van de leugens: “God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? (..) De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Soms is je geloof in leugens zo groot dat je gewoon misselijk wordt van de waarheid.

Veroordeling en Leugens zijn de strategieën van de vijand. Genade en Waarheid zijn de strategieën van het Koninkrijk der Hemelen.

Probeer alert te zijn vooral op wat je van jezelf denkt. Want hoe je over jezelf denkt bepaald ook je beeld van een ander. Ontmasker de leugens in je hart door ze op te schrijven en aan de open haard toe te vertrouwen.

Hang je huis vol met waarheid, zeker op plaatsen waar je jezelf ziet. Er mag eigenlijk geen spiegel zijn zonder teksten als; “Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had. (‭Psalmen‬ ‭18‬:‭20‬)” of “De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel. (‭Sefanja‬ ‭3‬:‭17‬)” of “Want alzo lief heeft God iedereen diein deze spiegel kijkt gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (‭Johannes‬ ‭3‬:‭16‬)” en al die 100en teksten vol genade en liefde en betrokkenheid

Ga de Waarheid ook in elkaar zien en activeer zo de waarheid in elkaar. Daar is heel veel genade voor nodig… Maar het verandert alles. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed… (Efeze 6) Je man/vrouw/kids/collega’s buren zijn niet je vijand.

Wees je bewust van je mandaat.. Met Christus mogen wij regeren ipv reageren.

Bemoedig elkaar, bemoedig jezelf en je jezelf zoals God je ziet namenlijk bekleed met Christus.

Maak korte metten met geheimen want die vullen je met schuld, schaamte en angst. Terwijl God je wilt vullen met onschuld, acceptatie, vrede, rust en liefde.

En vraag boven alles om de Heilige Geest, de helper, de trooster, de nabije, de verklaarder, de Geest der Waarheid, de ‘toepasser’ om je continu nabij te zijn. En heb je het idee dat je te weinig van de Heilige Geest ervaart laat het ons weten want dan kunnen daar een keer samen voor bidden en je de handen opleggen. (Hand 19 1-6) en hebben wij keer na keer mogen zien dat God daarin zichzelf openbaart met een krachtige uitstorting van Zijn Geest.

Jaag naar Gods waarheid en doodt je vlees. En je zal vruchtbaarder zijn dan je ooit voor mogelijk hield. Vertel de vijand als Hij je aanvalt: “Helaas ben ik overleden!”

Ooit bad ik altijd… Heer als ik maar 1 iemand in mijn leven tot u zou mogen brengen. Dat leek mij al heel wat, terwijl ik op dat moment evangelisatieouderling was nog wel. :-) later toen de Heilige Geest in mijn leven was gekomen vroeg iemand me wat is jouw droom. Ik zei: “mijn droom is dat ik de kracht en de wasrheid van God zoveel ruimte in mijn leven zal geven dat ik honderduizenden mensen tot Jezus zal mogen brengen. Iets later zat ik in de auto en was God aanwezigheid opeens zo voelbaar en ik moest huilen en vroeg vergeving voor mijn ongeloof dat ik slechts honderduizenden tot hen wilde brengen. En misschien klinkt dat er gek in je oren masr God sprak door zijn woord en zei het is mijn Wil dat iedereen tot behoud komt (daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. (‭2 Petrus‬ ‭3‬:‭9‬). Hoeveel Albert? en ik voelde iets van Gods diepe pijn over de voortdurende afwijzing van Zijn waarheid door zijn hele schepping en ik zei hier ben ik Heer. Neem mijn leven het is van u.
Dat is Gods droom die wij mogen dromen.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!