Ik hoor nog al wel eens mensen zeggen dat er maar één ding echt belangrijk is voor een christen. Dat is de GROTE OPDRACHT zeggen ze dan. Zielen winnen, mensen redden, discipelen maken, evangeliseren en getuigen van Jezus. Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen geeft Jezus als opdracht vlak voor Hij teruggaat naar zijn Vader (Matteüs 28:16-20).

Ik denk niet dat het goed is om het zo te noemen. De GROOTSTE OPDRACHT is God liefhebben en Jezelf. Jezus leert ons in Matteüs dat dit het grote gebod is ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het GROTE en EERSTE gebod. Het tweede, daaraan GELIJK, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ – Matteüs 22:37-39.

Het venijn zit in de staart, zeggen we weleens in Nederland. Maar dat is bij deze grote opdracht zeker van toepassing. De laatste twee woorden zijn een sleutel; ‘als uzelf’. We moeten als eerste God liefhebben boven alles. Dan moet je leren om jezelf zoveel als mogelijk lief te hebben zodat je daarna je naaste kan liefhebben zoals jezelf.

Lees dit volledige blog op CIP.nl

Written by : Albert van der Heide

Wij zijn Albert en Michelle van der Heide. Al bijna 20 jaar getrouwd en vader en moeder van 4 geweldige zoons. We vinden het heerlijk om samen vol passie en enthousiasme te bewegen in het koninkrijk van God. We ervaren in onze bediening dat zoals de Bijbel het zegt: “Het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht” hoewel we ook in woorden graag Gods liefde uitdelen.

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP DE HOOGTE VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Nieuwsbrief

inschrijven bij Up2date. Onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en alle events en trainingen.

Fijn als je betrokken wilt zijn!

Leave A Comment