Afgelopen maandag waren we een moment aan het bidden in de Oude Kerk in Zwijndrecht. De week van gebed gaf ons de mogelijkheid om er te zijn.

Het voelde als Heilige grond. Niet vanuit valse religie of nostalgie, maar om het feit dat we stonden te bidden op een plaats waar al ruim 800 jaar woorden van leven worden gesproken over Zwijndrecht. Vanaf de preekstoel en op de stille momenten dat het licht wat van buiten naar binnen schijnt de verhalen op de prachtige glas in lood ramen tot leven brengt.

Heilige grond voor onszelf. Het was inmers de plaats waar we Jezus op een wonderlijke manier leerde kennen. De plaats waar God zich openbaarde op Zijn onavolgbare manier. De plaats waar we ook voor het eerst de kracht van de Heilige Geest ervaarden. Alhoewel de honger naar Hem ons daar ook vandaan heeft geleid is er altijd die diepe liefde gebleven voor die plaats.

En nu waren we er weer. En gingen we samen, met anderen uit verschillende kerken, bidden en smeken om een uitstorting van God Geest over Zwijndrecht. Bidden om eenheid, bidden om veroormoediging, bidden om vuur. En het was er, de tatsbare voelbare liefde van God kwam neer en ontwaakte oude dromen, over opwekking in bestaande kerken. Het vuur van God, de Geest van God op de mensen die het Woord zo goed kennen. We ervaarden het verlangen van God naar eenheid en passie.

Het was geweldig en krachtig. Helaas verhinderde de reis naar de USA dat we deze week vaker mee konden bidden. Maar het verlangen is in ons hart. Opwekking in Zwijndrecht, kerkmuren die geestelijk wegvallen, bolweken die wankelen, eenheid en liefde onder de verschillende kerken. Daarom bidden we door met onze eigen interkerkelijke gebedsgroep, waar muren al niet meer bestaan en opwekking al plaatsvindt.

Wat een heerlijk moment was het! God is goed en Zwijdrecht gaat in de fik voor Koning Jezus! Of je nu gerefomeerd, hervormd, pkn-er of katholiek bent. Vol, halfvol of mager evangelisch. Of je nu van pinksteren bent of je bent wat meer van gisteren. Of je nu christelijk, vrijgemaakt, gemeentelijk, synodaal, vastgemaakt, nederlands, nederduits of noord amerikaans gereformeerd bent. Of je nu zwaarmoedig bent en wat traagjes zing of lichtvoetig meedanst bij bazuin en trommel. Of je nu onverstaanbaar praat in tongen of gewoon uberhaupt niet te volgen bent. Of je nu 3 formulieren hebt die al eeuwenlang eenheid moeten brengen of je hebt wel 30 formulieren die je moet invullen om uberhaupt lid te worden. Of je nou hard zingt of juist liever wat zachtjes. Of je nou af en toe valt als er iemand met je bidt of het valt je uberhaupt niet eens op dat je zou kunnen bidden voor dingen.

God gaat er dwars doorheen werken. En voor Hem zijn we allemaal kinderen. Zonen en dochters die samen moeten leren werken om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. Die een moeten worden om Hem zichtbaar te maken. Want het is…. Met alle heiligen…. Dat we de volheid Gods zichtbaar kunnen gaan maken.

‘opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’ Efeziërs 3:17-21 NBG51

 

Bekijk dit bericht op Facebook

Onze Nieuwsbrief

BLIJF OP BETROKKEN VIA ONZE MAANDELIJKSE UPDATES

Blijf Up2date. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met persoonlijke updates en ontwikkelingen in onze bediening.

Bedankt voor uw betrokkenheid!